หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในการจ่ายพลังงาน

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดและรูปแบบที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าทั้งหมดหม้อแปลงไฟฟ้า ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีราคาแพงของระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการจ่ายพลังงานและความสมบูรณ์ของเครือข่ายระบบไฟฟ้าโดยรวม อย่างไรก็ตามหม้อแปลงไฟฟ้ามีข้อจำกัด ในการใช้งานเกินกว่าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะสูญเสียชีวิตได้ หากอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย อาจเกิดความเสียหายอย่างใหญ่

หลวงต่อระบบและอุปกรณ์ของระบบ หม้อแปลงไฟฟ้านอกเหนือไปจากการหยุดชะงักของการบริการให้กับลูกค้าอย่างไม่สามารถทนได้ เนื่องจากระยะเวลาในการซ่อมแซมและหม้อแปลงไฟฟ้าเปลี่ยนหม้อแปลงมักจะยาวมาก การจำกัดความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงของการซ่อมหรือเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า

การป้องกันการกระตุ้นเกินและการป้องกันตามอุณหภูมิ การขยายการทำงาน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมอันเนื่องมาจากการสูญเสียการผลิตสภาพการทำงาน เช่น โอเวอร์โหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า ผ่านความผิดปกติหม้อแปลงไฟฟ้ามักส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น การป้องกันการกระตุ้นเกินและการป้องกันตามอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า การขยายการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะที่ผิดปกติ เช่น ความผิดพลาดหรือการโอเวอร์โหลด หม้อแปลงไฟฟ้าอาจทำให้อายุการใช้งานของหม้อแปลงลดลง ควรมีการป้องกันที่เพียงพอสำหรับการแยกหม้อแปลงได้เร็วขึ้นภายใต้สภาวะดังกล่าว

ประเภทของการป้องกันที่ใช้ควรลดเวลาในการตัดการเชื่อมต่อสำหรับข้อผิดพลาดภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และลดความเสี่ยงของการพังทลายของภัยพิบัติหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทำให้การซ่อมแซมในท้ายที่สุดง่ายขึ้นหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องความเสี่ยงของความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบสองมิติความถี่ของความล้มเหลว และความรุนแรงของความล้มเหลว ความล้มเหลวของหม้อแปลงส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจาก หม้อแปลงไฟฟ้าความล้มเหลวของฉนวน” หมวดหมู่นี้รวมถึงการติดตั้งที่ไม่เพียงพอหรือบกพร่อง การเสื่อมสภาพของฉนวน และการลัดวงจร เมื่อเทียบกับไฟกระชากภายนอก

ภายนอกสาเหตุอื่นของความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้า

เช่น ฟ้าผ่าและสายไฟขัดข้องความ ล้มเหลวในหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถจำแนกได้เป็นความผิดปกติของขดลวดที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ข้อบกพร่องของเทิร์นเทิร์น หม้อแปลงไฟฟ้าข้อบกพร่องของเฟส เฟสกราวด์ ขดลวดแบบเปิดข้อบกพร่องหลัก ความล้มเหลวของฉนวนหลัก การเชื่อมต่อหลวม ไฟฟ้าลัดวงจรความล้มเหลวของตัวเปลี่ยนต๊าปขณะโหลด เครื่องกล ไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร ร้อนเกินไปสภาพการทำงานผิดปกติ โอเวอร์ฟลักซ์ โอเวอร์โหลด แรงดันไฟเกินความผิดปกติ

ภายนอกสาเหตุอื่นของความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสอาจรวมถึงโอเวอร์โหลดทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มีการโหลดอย่างต่อเนื่องซึ่งเกินความจุของแผ่นป้ายชื่อมักจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากการโอเวอร์โหลดไฟกระชากสายความล้มเหลวที่เกิดจากการสวิตชิ่งไฟกระชาก แรงดันไฟกระชากหม้อแปลงไฟฟ้า ความผิดพลาดของสาย/ไฟกะพริบ และความผิดปกติ T&D อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟกระชาก หรือความเพียงพอของการหนีบคอยล์ https://www.thaipatanakit.co.th/

This entry was posted in หม้อแปลงไฟฟ้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.