จัดส่ง รปภ. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

ทำไมผู้จัดการทรัพย์สินถึงมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คำตอบสำหรับคำถามนั้นอาจซับซ้อนหรือง่ายก็ได้ มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่ปัญหาที่ผู้จัดการทรัพย์สินสามารถมีกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้จัดส่ง รปภ. ซึ่งรวมถึง บริษัทที่รักษาความปลอดภัยคือใคร จัดส่ง รปภ. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินที่มีปัญหา

ผู้จัดการทรัพย์สินจัดส่ง รปภ. ลูกค้าและกระบวนการและขั้นตอนสำหรับผู้ขายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน คุณสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้บางส่วนได้ บริษัทจัดหารปภ. ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ที่คุณยอมรับได้เท่านั้น จากปัจจัยเหล่านี้ การควบคุมที่ง่ายที่สุดคือกระบวนการและขั้นตอนที่คุณกำหนดขึ้นสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยของคุณ กระบวนการและขั้นตอนเหล่านี้สามารถบรรเทา

ระดับการบริการที่พวกเขาให้มักจะไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย

ความท้าทายที่คุณพบได้ 80 ถึง 90% ผู้จัดการทรัพย์สินหลายคนเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการบริการที่พวกเขาให้บริการนั้นยังคงอยู่ในระดับสูง ในความเป็นจริง ปัญหามากมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มต้นจากความเชื่อที่ผิดนี้ จัดส่ง รปภ. แม้ว่าจะไม่มีใครโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ขายควรจัดหาบริการที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถให้ได้จัดส่ง รปภ. แต่เราต้องตระหนักว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ขายประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ขายส่วนใหญ่ให้บริการแก่คุณซึ่งโดยปกติแล้วจะค่อนข้างง่าย

ในการตรวจสอบเมื่องานเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณจ้างคนจัดสวนและคุณเห็นว่าหญ้าถูกตัดไม่สม่ำเสมอ แสดงว่าคนจัดสวนทำงานได้ไม่ดี แต่กับบริษัทยามส่วนใหญ่ ระดับการบริการที่พวกเขาให้มักจะไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย พวกเขาจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ พวกเขาฝึกผู้พิทักษ์อย่างเพียงพอหรือไม่ จัดส่ง รปภ. พวกเขาให้การกำกับดูแลประเภทใด โชคดีที่บริษัทรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ทำงานได้ดีในการให้บริการที่เพียงพอแก่ลูกค้าส่วนใหญ่ของตนบริษัทจัดหารปภ. ในความเป็นจริง ด้วยสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่

เมื่อความจริงก็คือไม่ควรคาดหวัง ด้วยสัญญาจ้างพนักงานรักษา

ระดับการบริการในขั้นต้นเป็นไปตามและบางครั้งก็เกินความคาดหมายของผู้จัดการทรัพย์สิน น่าเสียดายที่ในหลายกรณีเหล่านี้ คุณภาพการบริการที่ค่อยๆ ลดลงดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จัดส่ง รปภ. ที่มีคุณภาพ ผู้จัดการทรัพย์สินบางคนเชื่อว่าการลดลงของคุณภาพนี้จะต้องได้รับการคาดหมายจากบริษัทยามทั้งหมด เมื่อความจริงก็คือไม่ควรคาดหวัง ด้วยสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่จัดส่ง รปภ. ระดับการบริการในขั้นต้นเป็นไปตาม

และบางครั้งก็เกินความคาดหมายของผู้จัดการทรัพย์สิน จัดส่ง รปภ. น่าเสียดายที่ในหลายกรณีเหล่านี้ คุณภาพการบริการที่ค่อยๆ ลดลงดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ผู้จัดการทรัพย์สินบางคนเชื่อว่าคุณภาพที่ลดลงนี้จะต้องได้รับการคาดหมายจากบริษัทยามทั้งหมด ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ควรคาดหวังจัดส่ง รปภ. ด้วยสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ ระดับการบริการในขั้นต้นเป็นไปตามและบางครั้งก็เกินความคาดหมายของผู้จัดการทรัพย์สิน

This entry was posted in จัดส่ง รปภ.. Bookmark the permalink.

Comments are closed.