Tag Archives: คอนกรีต

สาเหตุการรั่วซึมของคอนกรีตที่ทำให้พื้นทรุดอาคารทรุดได้

สาเหตุการรั่วซึมเกิดจากหลายสาเหตุเช่นรอยต่อของโครงสร้างส่วนผสมของคอนกรีตไม่ถูกต้องทำให้เกิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตรูพรุนรูรั่วการแตกร้าวของโครงสร้างจากการเจาะยึดวัสดุหรือการเสื่อมสภาพของคอนกรีตจนพื้นทรุดอาคารทรุดได้เกิดจากการใช้งานหนักหรือไม่ถูกวิธี วัสดุที่ใช้มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและลักษณะของพื้นที่ Crystalize Waterproof เหมาะสำหรับกันซึมแทงค์นํ้าดี Polyurethane Waterproof เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าทนนํ้าขังได้ยาวนานกว่า10 วัน ป้องกันนํ้ารั่วซึม Acrylic Waterproof กันซึมดาดฟ้าซ่อมรอยร้าวผนัง Ceramic Heat Proof กันซึมหลังคาพร้อมสะท้อนความร้อนป้องกันการรั่วซึมของผนัง Pure Polyurea Waterproof กันซึมดาดฟ้าที่ดีที่สุดในปัจจุบันอายุการใช้งาน 20-50 ปีทน UV สามารถใช้ในงานเคลือบแทงค์ งานซ่อมผิวหน้าคอนกรีต ที่พื้นทรุดบ้านทรุดได้ด้วยวิธีสกัดเท เป็นงานซ่อมโครงสร้างผิวทางคอนกรีตที่เกิดความเสียหายด้วยการสกัดรื้อผิวหน้าดังกล่าวออก แล้วเทแทนด้วยวัสดุ ที่เป็นปูนเกราท์พิเศษ ผสมเสร็จชนิดไม่หดตัว และให้กำลังรับนํ้าหนักสูง ภายในระยะรวดเร็ว งานซ่อมผิวหน้าคอนกรีต ด้วยวิธีสกัดฉาบ งานซ่อมผิวหน้าคอนกรีต ที่เกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อม และการใช้งาน ทำให้โครงสร้างผิวหน้าเกิดความเสียหายพื้นที่ต้องการ การรับกำลังสูงและรวดเร็ว … Continue reading

Posted in ที่อยู่อาศัย | Tagged , , | Comments Off on สาเหตุการรั่วซึมของคอนกรีตที่ทำให้พื้นทรุดอาคารทรุดได้